ads-2

આને કહેવાય પ્યાર.

સુરેશઃ યાર મારી વાઈફ પીયર ગઈ છે, દરરોજ એને ફોન કરવો પડે છે.

રમેશઃ વાહ, આને કહેવાય પ્યાર.

સુરેશઃ અરે ના યાર, એ કહીને ગઈ છે કે જે દિવસે ફોન નહીં આવે એ દિવસે પાછી આવી જઈશ.
😝😝

Comments