ads-2

જીભ પરની ઈજા

જીભ પરની ઈજા સૌથી પહેલા રુઝાઈ છે એવું મેડીકલ સાયન્સ કહે છે.
               પણ..,
જીભથી થયેલી ઈજા જીવનભર રુઝાતી નથી એવું અનુભવ કહે છે..!!!

www.newsjoo.in

Comments

Popular posts from this blog

રવિવાર તો