ads-2

ખુશી માટે

ખુશી માટે ઘણું બધું ભેગું કરવું પડે છે.
એવી આપણી સમજ છે...,
પણ હકીકત મા.
ખુશી માટે તો ઘણું બધું જતું કરવું પડે છે...

Comments

Popular posts from this blog

રવિવાર તો